BUTYL ACETATE - BAC - TW - ĐÀI LOAN - CHẤT TẨY RỬA

BUTYL ACETATE - BAC - TW - ĐÀI LOAN - CHẤT TẨY RỬA

BUTYL ACETATE (BAC) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C6H12O2, dạng lỏng, không màu, có mùi dầu chuối, dễ cháy. Tan được trong hầu hết các dung môi hữu cơ như alcohol, glycol, ester, ketone, và tan ít trong nước
BAC-DAI-LOAN-BUTYL-ACETATE-TAIWAN-001
BUTYL ACETATE - BAC - TW - ĐÀI LOAN - CHẤT TẨY RỬA

THÔNG TIN MÔ TẢ

Thông tin Mô tả
Tên dung môi Butyl Acetate (BAC) - TW
Tên khác Butyl Acetic Ester, BAC
Quy cách 180KG/phuy
Xuất Xứ Đài Loan (Taiwan)
Màu phuy Xanh dương

Một chất lỏng không màu, trong suốt, độ bay hơi trung bình, có mùi ester đặc trưng.

Hoà tan tất cả các dung môi hữu cơ như alcohol, ketone, aldehyde, ether, glycol ether, hydrocacbon mạch thẳng nhưng tan ít trong nước.

BUTYL ACETATE (BAC) cũng hoà tan nitrate cellulose, polymer, nhựa và dầu. Nó là dung môi quan trọng trong công nghiệp sơn, thuộc da, giấy, hoá chất.


BAC-DAI-LOAN-BUTYL-ACETATE-TAIWAN-002
BUTYL ACETATE - BAC - TW - ĐÀI LOAN

TÍNH CHẤT LÝ HÓA

Thông tin Mô tả
Khối lượng phân tử 116.16 g/mol
Ngoại quan Chất lỏng không màu, trong suốt
Mùi Dầu chuối
Tỉ trọng 0.88 g/cm3
Nhiệt độ đông đặc -74oC
Nhiệt độ sôi 126oC
Nhiệt độ đông đặc -74oC
Tính tan trong nước 7g/L
Áp suất hơi 1.2kPa
Độ nhớt 0.73

BAC-DAI-LOAN-BUTYL-ACETATE-TAIWAN-003
BUTYL ACETATE - BAC - TW - ĐÀI LOAN - HÀNG CÓ SẴN TẠI KHO

ỨNG DỤNG BUTYL ACETATE

BUTYL ACETATE (BAC) là dung môi quan trọng trong công nghiệp sơn. Nó có khả năng hoà tan tốt nitrate celluso, nhựa, polymer, dầu và chất béo.

Độ bay hơi của BUTYL ACETATE (BAC) rất thuận lợi cho các ứng dụng và làm khô, nó chống đục sơn và hiệu ứng da cam cho màng sơn. Vì thế nó tạo ra màng sơn có độ dàn đều và độ bóng tốt.

Trong ứng dụng này, BUTYL ACETATE (BAC) được dùng chung với BUTYL ACETATE (BAC) tăng khả năng chống đục, tăng khả năng hoà tan trong nhiều trường hợp, và giảm độ nhớt của dung dịch.

Không được thêm NBUTYL ACETATE (BAC) vào sơn có nhóm OH tự do như sơn urethane.

BUTYL ACETATE (BAC) cũng được dùng rộng rãi làm chất ly trích trong bào chế dược, là thành phần của chất tẩy rửa, hương liệu do các tính chất : hấp thụ nước thấp, khả năng chóng lại sự thủy phân, và khả năng hoà tan tốt.