TCE Kanto- Trichloroethylene – KANTO Nhật Bản

TCE Kanto- Trichloroethylene – KANTO Nhật Bản

 

Tổng quan TCE Kanto- Trichloroethylene – KANTO Nhật Bản




Có lẽ công dụng lớn nhất của TCE Kanto là làm chất tẩy nhờn cho các bộ phận kim loại. Nhu cầu về TCE như một chất tẩy nhờn bắt đầu giảm vào những năm 1950 để ủng hộ 1,1,1-trichloroethane ít độc hơn.

TCE cũng đã được sử dụng ở Hoa Kỳ để làm sạch động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu dầu hỏa (TCE không được sử dụng để làm sạch động cơ chạy bằng nhiên liệu hydro như Động cơ chính của tàu con thoi).