TDI Hàn Quốc – Orinate 80 – Toluene Diisocyanate

TDI Hàn Quốc – Orinate 80 – Toluene Diisocyanate

 

Tổng quan TDI Hàn Quốc – Orinate 80 – Toluene Diisocyanate

TDI Hàn Quốc – Toluene Diisocyanate – Orinate-80c là một hợp chất hữu cơ có công thức CH 3 C 6 H 3 (NCO) 2 .TDI được sản xuất ở trạng thái tinh khiết, nhưng TDI thường được bán trên thị trường dưới dạng hỗn hợp 80/20 và 65/35 của các đồng phân 2,4 và 2,6 tương ứng. Nó được sản xuất với quy mô lớn, chiếm 34,1% thị trường isocyanate toàn cầu vào năm 2000, chỉ đứng sau MDI . Khoảng 1,4 tỷ kg được sản xuất vào năm 2000. Tất cả các đồng phân của TDI đều không màu, mặc dù các mẫu thương mại có thể có màu vàng.