TDI HÀN QUỐC - ORINATE 80 - TOLUENE DIISOCCYANATE

TDI HÀN QUỐC - ORINATE 80 - TOLUENE DIISOCCYANATE

TDI HÀN QUỐC - ORINATE 80 - TOLUENE DIISOCCYANATE-001
TDI HÀN QUỐC - ORINATE 80 - TOLUENE DIISOCCYANATE-001

THÔNG TIN MÔ TẢ

Tên Toluene Diisocyanate
CTHH 9 H 6 N 2 O 2
Tên khác 174,2 g / mol
Quy cách 250 Kg/ Phuy
Xuất xứ Hàn Quốc

TDI Hàn Quốc là một hợp chất hữu cơ có công thức CH 3 C 6 H 3 (NCO) 2 .TDI được sản xuất ở trạng thái tinh khiết, nhưng TDI thường được bán trên thị trường dưới dạng hỗn hợp 80/20 và 65/35 của các đồng phân 2,4 và 2,6 tương ứng. 

Nó được sản xuất với quy mô lớn, chiếm 34,1% thị trường isocyanate toàn cầu vào năm 2000, chỉ đứng sau MDI . Khoảng 1,4 tỷ kg được sản xuất vào năm 2000. Tất cả các đồng phân của TDI đều không màu, mặc dù các mẫu thương mại có thể có màu vàng. 

TDI HÀN QUỐC - ORINATE 80 - TOLUENE DIISOCCYANATE-002
TDI HÀN QUỐC - ORINATE 80 - TOLUENE DIISOCCYANATE-002

TÍNH CHẤT LÝ - HÓA

Tính chất

Mô tả

Công thức hóa học

9 H 6 N 2 O 2

Khối lượng phân tử

174,2 g / mol

Xuất hiện

Chất lỏng không màu

Mùi

sắc, hăng 

Tỉ trọng

1,214 g / cm 3 , chất lỏng

Độ nóng chảy

21,8 ° C (71,2 ° F; 294,9 K)

Điểm sôi

251 ° C (484 ° F; 524 K)

độ hòa tan trong nước

Phản ứng

Áp suất hơi

0,01 mmHg (25 ° C) 


TDI HÀN QUỐC - ORINATE 80 - TOLUENE DIISOCCYANATE-003
TDI HÀN QUỐC - ORINATE 80 - TOLUENE DIISOCCYANATE-003

ỨNG DỤNG

Ứng dụng nhiều nhất của TDI Hàn Quốc - Toluene Diisocyanate - Orinate-80 là kết hợp với Polyol (Excenol 3031) và MC (Methylene Chloride) để sản xuất mút xốp, PU foam.
  • TDI được sản xuất trên quy mô lớn, chiếm 34,1% thị trường isocyanate toàn cầu vào năm 2000, Khoảng 1,4 tỷ kg được sản xuất vào năm 2000.
  • TDI 80/20 được sử dụng trong sản xuất polyurethane, bọt và polyurethane khác bao gồm elastomers, da tổng hợp, vải tráng, sơn và keo.
  • TDI 65/35 chủ yếu được sử dụng cho xốp Polyester, chất bảo dưỡng và xốp thông thường.
  • TDI 100 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất elastomer castable (CPU)

Sản phẩm tương tự: TDI – Toluene Diisocyanate – Lupranate T-80 – Hàn Quốc