TDI TOLUENE DIISOCYANATE - LUPRANATE T-80 - HÀN QUỐC

TDI TOLUENE DIISOCYANATE - LUPRANATE T-80 - HÀN QUỐC

TDI TOLUENE DIISOCYANATE - LUPRANATE T-80 - HÀN QUỐC-001
TDI TOLUENE DIISOCYANATE - LUPRANATE T-80 - HÀN QUỐC-001

THÔNG TIN MÔ TẢ : TDI - Toluene Diisocyanate - Lupranate T-80 - Hàn Quốc

Tính chất Mô tả
CTHH 9 H 6 N 2 O 2
Tên khác 174,2 g / mol
Quy cách 250 Kg/ Phuy
Xuất sứ Hàn Quốc

Toluen diisocyanat ( TDI ) là một hợp chất hữu cơ có công thức CH 3 C 6 H 3 (NCO) 2 .

TDI được sản xuất ở trạng thái tinh khiết, nhưng TDI thường được bán trên thị trường dưới dạng hỗn hợp 80/20 và 65/35 của các đồng phân 2,4 và 2,6 tương ứng. 

Nó được sản xuất với quy mô lớn, chiếm 34,1% thị trường isocyanate toàn cầu vào năm 2000, chỉ đứng sau MDI . 

TÍNH CHẤT LÝ - HÓA : TDI Hàn Quốc - Lupranate T-80

Tính chất
Công thức hóa học
9 H 6 N 2 O 2
Khối lượng phân tử 174,2 g / mol
Xuất hiện Chất lỏng không màu
Mùi sắc, hăng 
Tỉ trọng 1,214 g / cm 3 , chất lỏng
Độ nóng chảy 21,8 ° C (71,2 ° F; 294,9 K)
Điểm sôi 251 ° C (484 ° F; 524 K)
độ hòa tan trong nước
Phản ứng
Áp suất hơi 0,01 mmHg (25 ° C) 
TDI TOLUENE DIISOCYANATE - LUPRANATE T-80 - HÀN QUỐC-002
TDI TOLUENE DIISOCYANATE - LUPRANATE T-80 - HÀN QUỐC-002

ỨNG DỤNG

Ứng dụng nhiều nhất của Toluene Diisocyanate (TDI) là kết hợp với Polyol (Excenol 3031) và MC (Methylene Chloride) để sản xuất mút xốp, PU foam.
  • TDI Toluene Diisocyanate được sản xuất trên quy mô lớn, chiếm 34,1% thị trường isocyanate toàn cầu vào năm 2000, Khoảng 1,4 tỷ kg được sản xuất vào năm 2000.
  • TDI 80/20 được sử dụng trong sản xuất polyurethane, bọt và polyurethane khác bao gồm elastomers, da tổng hợp, vải tráng, sơn và keo.
  • TDI 65/35 chủ yếu được sử dụng cho xốp Polyester, chất bảo dưỡng và xốp thông thường.
  • TDI 100 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất elastomer castable (CPU)
Sản phẩm tương tự: TDI Hàn Quốc – Orinate 80 – Toluene Diisocyanate