Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2020

Dung môi N-butanol, butyl alcohol

n-butanol hay còn gọi là  rượu n-butyl hoặc butanol thông thường là rượu cơ bản với cấu trúc 4-c…

Iso propyl alcohol - IPA

Isopropyl alcohol (IPA) là một loại cồn có độ bay hơi cao vừa phải so với độ bay hơi của ethyl a…

Không tìm thấy kết quả nào